Home ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Εργαστήριο για τη Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ανατολική Πελοπόννησο

Εργαστήριο για τη Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ανατολική Πελοπόννησο

Κοινοποίηση

Η ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. διοργάνωσε Εργαστήριο για τη Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ανατολική Πελοπόννησο στο Άστρος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Ίδρυμα Ζαφείρη, την Πέμπτη 07/09/2023 και ώρα 11:30 π.μ.

Η έναρξη του Εργαστηρίου σηματοδοτήθηκε με τον χαιρετισμό του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας κου Γεώργιου Καμπύλη προς τους παρευρισκόμενους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. Πάρνωνα Α.Ε., κος Μαρίνος Μπερέτσος, περιέγραψε το Σχέδιο της Διακρατικής Συνεργασίας του Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται,καθώς και τους στόχους του. Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» (BlueGrowth) είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στους θαλάσσιους και παράκτιους τομείς δραστηριότητας, συνολικά. Αντιλαμβανόμενοι τους θαλάσσιους πόρους ως τομείς ανάπτυξης οι οποίοι, όταν αξιοποιούνται υπεύθυνα, μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική ευημερία, η Γαλάζια Οικονομία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που προέκυψαν, τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, αλλά και της αλόγιστης χρήσης πόρων και γης από τον άνθρωπο.

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3 του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020,συμμετέχει στην υλοποίηση του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) με τίτλο «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» (“BlueGrowthIncubatorsNetwork”).

Στο Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας LEADER/CLLD 2014-2020 συμμετέχουν, συνολικά, επτά (7) εταίροι ΟΤΔ, από δύο (2) ευρωπαϊκές χώρες, με την ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής» (Ελλάδα) να έχει οριστεί ως η Συντονίστρια ΟΤΔ του Σχεδίου (project leader). Οι λοιποί συμμετέχοντες εταίροι, πέραν του Συντονιστή, είναι πέντε (5) ΟΤΔ από την Ελλάδα και μία (1) ΟΤΔ από την Βουλγαρία.

Στην εισήγηση παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες από την νέα προγραμματική περίοδο και την ανάγκη για την κατάρτιση της νέας τοπικής στρατηγικής, σε μία εκτεταμένη αλιευτική ζώνη όπου περιλαμβάνει τα Νησιά της Αττικής, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία.

Τον λόγο πήρε, αμέσως μετά, ο κος Ιωάννης Κωστόπουλος, Σύμβουλος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ο οποίος παρουσίασε τη μελέτη του με τίτλο: «Σχεδιάζοντας το έξυπνο λιμάνι του μέλλοντος». Πρόκειται για νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, που μπορούν να εφαρμοστούν στα λιμάνια καινα προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, αλλά και καλύτερη οργάνωση και λειτουργία στους δημόσιους φορείς.Στόχος είναι να ξεπεραστεί η χρονοβόρα γραφειοκρατία, τα λάθη και οι παραλείψεις του παρελθόντος, καθώς επίσης και η μείωση του κόστους και της θαλάσσιας ρύπανσης. Ο επισκέπτης θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις διαθέσιμες θέσεις σε κάθε λιμάνι, το κόστος και επιπλέον, με την εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, θα μπορεί να κάνει άμεσα τις πληρωμές και τον προγραμματισμό του ανεφοδιασμού του (καύσιμα, νερό κτλ.). Επιπρόσθετα, και οι λιμενικές αρχές,χάρη στα νέα τεχνολογικά «εργαλεία», θα μπορούν να ελέγχουν τα επίπεδα ρύπανσης κάθε σκάφους και την ακριβή του θέση, σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο κος Γεώργιος Σαρελάκος, ο επόμενος εισηγητής, παρουσίασε τη δράση της ΜΚΟ “Aegean Rebreath”.Η Aegean Rebreath, μέσω των δράσεων της, φιλοδοξεί να εισάγει μια νέα κουλτούρα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και την ανακύκλωση ή επαναξιοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Στόχος της είναι να γίνει ευρέως αντιληπτή η σημασία που έχει η προστασία των θαλασσών για τα οικοσυστήματα, την οικονομία και την κοινωνία. Το 2021 η Aegean Rebreath, στη βάση των μνημονίων συνεργασίας με τους Δήμους που έχουν εγκαταστήσει Σταθμούς Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων, δημιούργησε το Δίκτυο “Μπλε” Δήμων, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το πρώτο εθνικό δίκτυο δήμων, που εστιάζει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα, το Δίκτυο αποτελείται από 15 μέλη-δήμους, ανά την Ελλάδα, και συντονίζεται από τον οργανισμό.

Στη συνέχεια, ο κος Χρήστος Μητσάκος,ιχθυοκαλλιεργητής, μέλος του ΔΣ της ΠΟΑΥ Αργολίδας -Αρκαδίας, μίλησε για την εξέλιξη της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα με νέες τεχνολογικές μεθόδους για χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από όλα τα εκτρεφόμενα ζώα, υδατοκαλλιέργεια υπεύθυνη, η οποία επιτρέπει να παράγονται υγιή και θρεπτικά ψάρια, σε αρμονία με το περιβάλλον. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι θα λυθεί σύντομα το χωροταξικό θέμα και ζήτησε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς για καλύτερα αποτελέσματα.

Τέλος, ο κος Γεώργιος Κανελλόπουλος μίλησε για τις Αρχές του Στρατηγικού Σχεδίου για την Γαλάζια Ανάπτυξη και την συνεργασία όλων των φορέων . Αναφέρθηκε στην αλιεία, τις παραδοσιακές της μεθόδους και στο πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί στην νέα εποχή και να γίνει πιο αποδοτική και βιώσιμη.

Στο εργαστήριο/διαβούλευση συμμετείχαν οι Δήμοι Νότιας Κυνουρίας, Βόρειας Κυνουρίας, Επιδαύρου, καθώς και Εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων και τουριστικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι των Ιχθυοκαλλιεργειών κ.α.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των καλεσμένων του εργαστηρίου.

Στην συζήτηση τέθηκαν θέματα προετοιμασίας των Δήμων για την προπαρασκευή έργων που υποστηρίζουν τη στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης, θέματα ενεργοποίησης των αλιευτικών συλλόγων με επιτόπου επισκέψεις σε αυτούς, αλλά και θέματα μιας ευρείας εταιρικής σχέσης των ΟΤΑ και των συλλογικών και παραγωγικών φορέων για την κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής.

astrosnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Parnonas24 Png

@2023 –  All Right Reserved. Designed and Developed by Digital Cities IKE

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?